Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Δεν πρόκειται μόνο για δίαιτα αδυνατίσματος αλλά για ισορροπημένη διατροφή.
Όταν καταλάβει κανείς τις αρχές της και εξοικειωθεί με αυτές, γίνεται τρόπος ζωής.